English Deutsch Polski русский

Ambrož Čopi, SŁOWENIA

Ambrož Čopi uczył się w klasie kompozycji Dane Škerl i ukończył studia podyplomowe w klasie Uros Rojko w Akademii Muzycznej w Lublanie. Jest laureatem wielu konkursów kompozytorskich a jego utwory znajdują się na CD: „Lyrical Aquarelles” (Chór Akademicki APZ Tone Tomšič, dyrygent Stojan Kuret) i „Birdies were still dreaming”
(ČarniCe, dyrygent Stojan Kuret), jak również na różnych płytach zagranicznych wykonawców. Jego utwory są publikowane przez wydawnictwo Astrum, DSS i Sulasol. Za wybitne osiągnięcia w czasie jego studiów Ambroz Copi został uhonorowany nagrodą przyznawaną młodym muzykom w 1995 roku, w 1997 roku zdobył Nagrodę
Preseren Uniwersytetu w Lublanie. Pracuje jako nauczyciel muzyki w Gimnazjum Koper i wykłada na Konserwatorium Muzycznym w Lublanie. Prowadzi Młodzieżowy Chór Mieszany Gimnazjum Koper, Chór KGBL, do 2007 roku prowadzi Orkiestrę Kameralną Władimir Lovec (2005–2007). Już w czasie studiów założył chór kameralny Iskra
Bovec (1992). W 1998 roku został dyrygentem nowo powstałej Nova Gorica Chamber Choir (Komorni zbor Nova Gorica) i pozostał nim aż do roku 2004, następnie prowadził chór mieszany Obala Koper (do 2007 r.). Od 2004 roku jest dyrygentem Chóru Akademickiego Uniwersytetu Primorska. Ze swoimi zespołami zdobył dziewięć złotych medali na krajowych konkursach, czternaście miejsc pierwszych i kilka nagród
złotych w konkursach zagranicznych: Grand Prix Warna (Bułgaria, 2008), Tonen 2000 (Holandia, 2006), Preveza (Grecja 2003 i 2006),
Franz Schubert z Wiednia (Austria, 2001), Cantonigros (Hiszpania, 2000 i 2011), w Fortlauredale (USA, 1999), Samobor (Chorwacja,
2011), Ohrid (Macedonia, 201i w Gdańsku (2012). Za interpretacje utworów otrzymał kilka nagród specjalnych, dodatkowo otrzymał
nagrody za wybitne osiągnięcia i został wybrany na najlepszego dyrygenta konkursu. W 2009 roku został odznaczony Złotym Medalem
Uniwersytetu Primorska. Jako profesjonalny dyrygent i kompozytor jest regularnie zapraszany jako juror na konkursy chóralne, a jako
wykładowca jest zaangażowany w seminariach muzycznych w kraju i za granicą.

mail@gdanskfestival.pl