English Deutsch Polski

 
Miasto Gdańsk

Gdańsk jest jednym z najstarszych miast Polski, o ponad tysiącletniej historii. Posiada zabytki architektury klasy 0, działa w nim wiele instytucji i placówek kulturalnych. Był również miastem królewskim i hanzeatyckim. W XVI w był najbogatszym miastem w Rzeczypospolitej. Pierwsza wzmianka o Gdańsku pochodzi z 997 roku i tę datę często przyjmuje się umownie jako początek dziejów miasta chociaż już w VII wieku była tu osada rybacka. Gdańsk uznawany jest za symboliczne miejsce wybuchu II wojny światowej oraz początku upadku komunizmu w Europie Środkowej.[1]

gdansk gdansk gdansk gdansk
gdansk gdansk gdansk gdansk gdansk gdansk gdansk
gdansk gdansk gdansk

[1]Wikipedia: link

mail@gdanskfestival.pl