English Deutsch Polski

NAGRODY

W każdej kategorii można zdobyć następujące nagrody:

ZŁOTY MEDAL oraz pierwsze miejsce dla chóru ze Złotym Dyplomem o największej ilości punktów w danej kategorii.

ZŁOTY DYPLOM 90,00-100,00 punktów,
SREBRNY DYPLOM 80,00-89,99 punktów,
BRĄZOWY DYPLOM 65,00-79,99 punktów.

Dyplom uczestnictwa – poniżej 65,00 punktów.

Chóry mogą uczestniczyć w jednej z następujących kategorii:

A. Chóry mieszane dorośli (min. 20 śpiewaków)
B. Chóry o głosach równych dorośli - męskie i żeńskie (min. 15 śpiewaków)
C. Chóry młodzieżowe 14-19 lat (min. 20 śpiewaków)
D1. Chóry dziecięce 10-14 lat (min. 20 śpiewaków)
D2. Chóry dziecięce młodsze 6-12 lat (min. 20 śpiewaków)
E. Chóry kameralne (10-24 śpiewaków) - kategoria otwarta

mail@gdanskfestival.pl